-->

Sabine Merkus is interim-jurist en advocaat

Onder de naam Merkus Legal adviseert zij haar cliënten over alle aspecten van het Intellectuele Eigendomsrecht, het contractenrecht en de bescherming van persoonsgegevens.


Het Intellectuele Eigendomsrecht
Merkus Legal adviseert over de regelgeving op het gebied van onder meer het merken-, handelsnamen-, databanken-, auteurs- en het reclamerecht.
De werkzaamheden van Merkus Legal omvatten het adviseren over het verkrijgen, handhaven en uitoefenen van rechten, het procederen in geval van conflicten, het opstellen en uitonderhandelen van (licentie)contracten,
het beheren van (internationale) merkenportefeuilles, het adviseren over intellectuele eigendomsrecht vraagstukken bij fusies, overnames en andere transacties en het adviseren over domeinnaam geschillen en andere internet gerelateerde conflicten.


Contractenrecht
Merkus Legal adviseert over alle aspecten van het contractenrecht, bijvoorbeeld in geval van vragen over de uitleg van contracten, het beëindigen van contracten, aansprakelijkheid en vrijwaring.
De werkzaamheden van Merkus Legal omvatten daarnaast het opstellen en uitonderhandelen van diverse contracten, zoals (software)licentiecontracten, franchisecontracten, distributiecontracten, sponsorcontracten, samenwerkingscontracten, beëindigingcontracten, geheimhoudingscontracten, schikkingscontracten en contracten met leveranciers.


Bescherming van persoonsgegevens
Merkus Legal adviseert over de bescherming van persoonsgegevens en de registratie van persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Sabine Merkus was enige tijd redactielid van het toonaangevende tijdschrift “Privacy & Informatie”, waarvoor zij meerdere artikelen schreef.

  • Gevolgen van de WBP voor due diligence-onderzoek, Privacy & Informatie, no. 1, februari 2004;
  • De staat van de privacybescherming van de burger (gezamenlijke publicatie), Privacy & Informatie, no. 6, december 2004;
  • De staat van de privacybescherming van de consument (gezamenlijke publicatie) Privacy & Informatie no. 6, december 2004.

Sabine Merkus (Tilburg, 1972) werkte van 1996 tot 2006 als advocaat bij het internationale advocatenkantoor Baker & McKenzie in Amsterdam en Sydney. Daar heeft zij uitgebreide (proces)ervaring opgedaan op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, het contractenrecht en de bescherming van persoonsgegevens.

Sabine Merkus assisteerde bedrijven in verschillende industrieën, waaronder de kleding-, voedingsmiddelen en farmaceutische industrie.